De wereld na Corona?

Tijdens het updaten van mijn website – een prima bezigheid tijdens een semi-lock-down – besef ik dat ik heb ‘getekend voor verandering’. Nou die is er! Het wordt mij duidelijk, en met mij vele anderen, dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. Vaker heb ik gezegd dat de veranderingen sneller gaan dan we eigenlijk bij kunnen houden. Nu is dat zeker het geval. Het systeem waarin we opereren komt tot een (halve) halt. Hoe zal het verder gaan? Waarschijnlijk blijft het Corona gebeuren voorlopig onze levens beïnvloeden.

Business as usual

In Wuhan normaliseren zich de dingen weliswaar. Maatregelen voor social distancing en mondkapjes gaan door. De Chinezen claimen weer hun productie op 95% te hebben. Pakken wij ook de draad weer op? Gaan we weer vliegen? Op vakantie naar verre oorden? Blijven we globaal producten importeren? Zijn grote festivals nog beheersbaar? Hoe gaan we elkaar begroeten in de toekomst? Welke sectoren – zoals het toerisme en de horeca – moeten zich wezenlijk aanpassen? Vandaag hoor ik dat in Oostenrijk de mondkapjes verplicht zijn in supermarkten, en op termijn overal in het openbare leven. Gaan we naar een staat waar gezichtsbedekking verplicht is? Waar kennen we dat ook al weer van . . . ?

Vele vragen waardoor ik me niet kan voorstellen dat alles weer hetzelfde zal worden. Uiteraard willen we de economie en de bedrijvigheid weer snel op orde hebben. Maar hoe gaan we dat doen?

Voedingsbodem

Ik denk dat voor vele mensen de Total Slow Down van het leven ook een stukje bezinning brengt: ‘Wat zijn we eigenlijk aan het doen?’of ‘Is dat wat ik bijdraag eigenlijk wel wezenlijk?’. En waarom worden die beroepen die er toe doen, de leraren, de mensen in de zorg en de openbare orde, niet fatsoenlijk betaald? Tegelijkertijd leidt social distancing (overwegend) tot verdraagzaamheid en vriendelijkheid in het nog resterende openbare leven. (Social media buiten beschouwing gelaten)

Mijn hoop is dat dit deze bezinning, vriendelijkheid en verdraagzaamheid de voedingsbodem kan zijn voor een verandering naar een mooiere en eerlijkere wereld. Vanuit het perspectief van de natuur en het milieu heeft de Corona-crisis nu al ‘lucht’ gebracht in een overhitte maatschappij. Zullen we KLM dan niet beter afbouwen in plaats van verder te laten groeien?

Gaan we de kans benutten, nu veel overhoop ligt, om onze beste versie te realiseren?

Veerkrachtig

Ondertussen heb ik gedachten over hoe ik met tekenen kan blijven bijdragen. De laatste maanden maakte ik al vele praatplaten. Op deze manier vat ik complexere materie in een beeld: dit biedt structuur voor een verhaal met meerdere lagen aan informatie. Gelukkig gaat dit prima met telefoon, skype, zoom en mail. Al brainstormend en overleggend ontstaat zo het beeld dat de opdrachtgever helpt om veerkrachtig te zijn in een wereld na, of met, Corona.

Praatplaten

In de laatste jaren heb ik naast live-tekenwerk ook vaak praatplaten getekend. Een praatplaat noem ik een tekening waarin veel informatie is verbeeldt en verpakt, maar er ligt nog meer informatie achter het getekende. Voor ingewijden is het een structuur die helpt om een verhaal te vertellen, een verhaal dat verder ingekleurd kan worden met voorbeelden, details of persoonlijke ervaringen. De praatplaat zou idealiter ook begrijpelijk moeten zijn voor hen die voor het eerst met bepaalde materie in aanraking komen.

Ik maak deze tekeningen graag. Dat komt omdat het echt zoeken is naar het juiste beeld, het ordenen van informatie en er een logische geheel van maken. Ik doe het meestal in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Het is een brainstormachtig-proces waarin we eerst divergeren en daarna weer convergeren. Vaker doen zich onverwachte wendingen voor of is de uiteindelijke oplossing een uitwerking van beeld dat reacties oproept en om een ingreep vraagt. Hoe dan ook: ik geniet van het samen met de opdrachtgever(s) werken aan zo’n puzzel.

MijnOmgeving.net is een initiatief waarin burgers, wetenschappers, ondernemers, politie & OM samenwerken om milieudelicten zichtbaar te maken om zo milieucriminelen te pakken en straffen.

Over hebben, ruilen en leven.

30 november 2016. Zeeland. Om precies te zijn een rustieke boerderij in Nieuwdorp met de toepasselijke naam: Restaurant Landlust. In de zaal gemeenteraadsleden en wethouders van Zeeuwse gemeenten en vertegenwoordigers van rijks- en provinciale diensten. Aan zet het Kavelruilbureau Zeeland met als thema: de toekomst van eigendom.

Ik heb ingestemd om te komen tekenen terwijl mijn gedachten over ruilverkaveling me snel brengen bij grote trekkers, zwaar materiaal en diepploegen. Zaken die in mijn optiek niet gezond zijn voor de bodem. Maar in Zeeland gaat ruilverkavelen verder. Het bureau loopt landelijk voorop, met een grote grondvoorraad, om ook maatschappelijke doelstellingen te realiseren: natuur, waterberging, fietspaden, verkeersveiligheid en, ja ook, een efficiëntere boeren bedrijfsvoering. Zij doen dit op basis van samenwerking en VRIJWILLIGHEID (in hoofdletters). Het ruilen is absoluut nodig om Zeeland economisch maar ook landschappelijk aantrekkelijk te houden.

Professor Herman Wijfels geeft ‘college’. Hij pakt uit over de doelmatigheid van eigendom, dat particulier eigendom duidelijkheid schept terwijl collectief eigendom ruimte biedt aan free riders. ‘The Tragedy of the Commons’ ziet men overal terug: overbevissing, opwarming van de aarde, uitputting van de bodem. Dat laatste pakt Wijfels op. Een duurzamere wereld is mogelijk als we afstappen van een lineaire economie – een wegggooi economie, en overschakelen naar een circulaire economie. Alle levens processen zijn immer rond. ‘Dust to dust, ashes to ashes’. Hieruit vloeit ook voort dat wij mensen leven van dat wat geteeld en geproduceerd wordt; het komt voort uit de bodem. De bron van het leven.

Waarom gaan we dan niet zorgvuldiger om met de bodem?

De kennis van ‘Life Sciences’ neemt toe. De functie van micro-organismen in de bodem erkend. Overbelasting door zware trekkers, kunstmest en diepploegen werken averechts. Boeren zullen in de toekomst onze bemiddelaars zijn tussen bodem en product. Zij mogen daarom niet meer een sluitpost zijn maar moeten gelijkwaardig behandeld worden in een gezonde keten. Het kan . . . maar waar te beginnen? Wellicht met dit besef bij ruilverkavelingen ;-).

Ik doe mijn best het betoog in beeld te vangen. De zaal is geraakt door het ‘college’ van Wijfels. Als ik na afloop aan een van de toehoorders vraag of hij nog nieuwe dingen heeft gehoord is het antwoord: “Nee, niet echt”. Natuurlijk weten we allemaal dat de bodem de de bron van het leven is. Maar dit zo voelen is weer wat anders . . .

 

de toekomst van eigendom

Veranderingen visualiseren, wat past bij jou?

Soms besef je maar al te goed dat een verandering nodig is. Jij bent, of je organisatie is bezig met een herhaling van zetten maar krijgt ondermaats resultaat. Toch blijf je op min of meer dezelfde voet (soms tegen beter weten in) verder gaan. Op grotere schaal om ons heen zien we dat het moeilijk is veranderingen – hoe goed die op papier ook klinken – daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Veel mensen zouden bijvoorbeeld minder afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen of minder belastend willen zijn voor het leefmilieu. Toch kan het taai zijn om veranderingen waar je 100% achterstaat door te voeren.

Een van de dingen die je kan doen om veranderingen kracht bij te zetten, is een gewenste situatie voor te stellen. Je visualiseert dan je einddoel en herhaalt dit dikwijls. Topsporters doen dit dagelijks! Onbewust doen mensen doen dit al, bijvoorbeeld met dingen die ze graag zouden willen hebben (mede ingegeven en dagelijks herinnert door reclame). Voor meer wezenlijke vraagstukken of levensdoelen werkt het echter ook heel goed.
Hier zijn vijf manieren waarop je dat zelf kunt doen:

1. Maak een voorstelling van een gewenste situatie in je hoofd. Het is goed niet afgeleid te worden. Misschien doe je ogen dicht . Denk aan de mensen om je heen, hoe het eruit ziet, welke sfeer voor jou daarbij hoort, kleine details die je houvast geven, welke kleren je aan hebt, wat voor weer het is die ideale dag. Eenmaal een sterk beeld gevonden kan je hier vaker naar terug. Het kan je anker zijn waar je naar toe groeit.

2. Maak een collage. Een voorstelling in je hoofd is misschien vluchtig en lastig vast te houden. Met een collage kun je plaatjes zoeken die voor jou betekenis hebben. Je kunt ze zelf rangschikken en plakken om zo een soort moodboard te maken. Tijdschriften, kranten maar bijvoorbeeld ook zoeken met trefwoorden in google afbeeldingen kan veel ideeën, tekeningen of foto’s genereren. Je hoeft daardoor niet te tekenen of schilderen maar dat mag natuurlijk ook! De voorstelling die ontstaat wordt zo jouw ankerpunt om naar toe te werken.

3. Teken je gewenste situatie.  Je hoeft niet perse goed te kunnen tekenen om toch op deze beeldende manier je ideeën of wensen vast te leggen. Het kunnen simpele poppetjes, of zelfs symbooltjes zijn, die voor jou betekenis hebben (anderen hoeven het niet te zien en al helemaal niet over te oordelen: het is jouw hulpmiddel!). Je kunt ook woorden of getallen gebruiken om je tekening te verduidelijken.

4. Bedenk een sleutelwoord. Probeer jouw gewenste situatie terug te brengen tot een sleutelwoord. De voorstelling die je erbij hebt zit in je hoofd, maar is gekoppeld aan een woord dat symbool staat voor deze toekomstige situatie. Dit kan natuurlijk ook een actie of werkwoord zijn dat je hierbij ondersteunt.

5. Trek een kaart! In sommige situaties is het duidelijk dat iets niet functioneert. Je kunt er zelf niet makkelijk de vinger op leggen. Er zijn veel soorten inzichtskaarten in omloop (met een boek met uitleg erbij); ze bevatten wijsheden, aandachtsgebieden, thema’s, soms slechts een woord of een mooie afbeelding. Zet de kaart in de omgeving waar je vaak komt/bent en laat op speelse wijze de uitwerking ervan langzaam doorwerken.

Als gevisualiseerde doelen werken voor individuen, dan kan je je voorstellen dat het ook kan werken voor organisaties of bedrijven. Ik kijk graag samen met jou hoe ik veranderprocessen die wezenlijk zijn voor jouw beweging, bedrijf of organisatie kan ondersteunen met beeld. Je mag – als je dit waardevol vindt – dit bericht ook delen. ;-)