Kavelruilbureau Zeeland: de toekomst van eigendom

Kavelruilbureau Zeeland organiseerde een bijeenkomst over ‘de toekomst van eigendom’. Het bureau is zeer actief sinds de oprichting in 2012 (3000 ha geruild) en heeft een voortrekkersrol ten opzichte van andere provincies. Behalve ruilen tbv een efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw zijn recreatie, natuur, verkeersveiligheid en ander publieke doelen aan de orde. Gastspreker was Herman Wijfels die stelde dat particulier bezit duidelijkheid biedt en doelmatig is. Collectief eigendom geeft vaak ruimte voor free riders (Tragedy of the Commons) waar nu op vele gebieden ernstige consequenties te zien zijn (klimaatverandering, overbevissing, uitputting van de bodem). Hij pleit voor een circulaire economie (alle levens processen zijn rond) die stoelt op de aarde/bodem/grond als bron van leven en waar zeer zorgvuldig mee om gegaan moet worden.