Greendeal Infranatuur

Op initiatief van de Vlinderstichting zijn meer dan 20 partijen (overheden en bedrijven) de afspraak aangegaan om zorgvuldig om te gaan met de ruimte van de Nederlandse infrastructuur met als doel daar de biodiversiteit te verbeteren. Hiermee is een areaal gemoeid groter dan de huidige ecologische hoofdstructuur: INFRANATUUR. Een geweldige impuls voor de algehele flora en fauna, maar zeker voor de vlinders, bijen en andere insecten.