Hembrug in ontwikkeling

Op initiatief van Mooi Noord-Holland werden professionals en burgers bijeengebracht om te kijken en bediscussieren waar kansen voor het Hembrugterrein liggen. De ontwikkelingen zijn goed op gang. De discussie spitste zich met name toe op hoe ver je alles moet willen plannen en in hoeverre je ook ruimte laat voor dromen die nog gaan komen . . .