Regionetwerken en Circulaire Economie

Verspreid door het land zijn er vele bedrijvennetwerken. Terwijl sommige door ondernemers zijn gestart en andere juist gestimuleerd worden door overheden komen ze deels dezelfde problematiek tegen op het moment dat ze initiaatieven op het gebied van circulaire economie willen propageren en opschalen. Terugkerende items zijn goed luisteren naar wat speelt, waar behoefte aan is (oprechte nieuwsgierigheid) en als initierende partij ‘niet te graag/snel willen’. Hierdoor kunnen essentiele stappen overgeslagen worden . . .