Talent ontwikkeling

Hoe kun je als persoon of bedrijf aanwezig talent zo goed mogelijk herkennen en benutten? Talent werd aangeduid als een afwijking, iets wat andere niet in die mate hebben . En hoe kan je dit verder brengen? Een andere manier van denken . . .  een mind-shift!