Terneuzen cafe: samenwerking & arrangementen

Op initiatief van gemeente Terneuzen komen tijdens het Terneuzen Cafe lokale ondernemers bijeen. Allen actief in de verblijfrecreatie. Door samen te werken, bijvoorbeeld door met gezamenlijke arrangementen naar buiten te treden, kan er nieuw aanbod ontstaan en kunnen ondernemers profiteren van elkaars kennis, inzichten en netwerken. Hoe zet je een bijzonder gebied samen op de kaart?