visie

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.”
(Jan Rotmans)

Ook in een tijd van polarisatie, chaos, stress, werkdruk, hoge informatiedichtheid en verschillende crisissen.

Gelukkig ook in een tijd van pioniers, koplopers, vindingrijke mensen, bruggenbouwers en verbinders.
Aan ons allen de taak zo goed mogelijk door dit tijdperk te navigeren.

Teksten overtuigen, beelden brengen beweging.
Veranderen begint met de overtuiging dat veranderen noodzakelijk is. Teksten – in de vorm van argumenten en verhalen – kunnen overtuigen. Maar we weten ook dat een overtuiging nog niet tot verandering leidt. Pas als het hart wordt geraakt, komen we in beweging. En dat is precies waartoe beelden in staat zijn. Onderzoek laat zien dat voor 35% van de mensen beelden een boodschap beter overbrengen dan tekst en dat voor nog eens 35% beeld en tekst even goed werken. Waarom zijn beelden zo krachtig? Waarom brengen zij mensen in beweging? Dat zit hem in een combinatie van effecten:

  • Beelden pakken sneller en beter de aandacht;
  • Beelden worden beter onthouden dan tekst;
  • Beelden wekken emoties op, raken het hart;
  • Beelden helpen bij het doorvertellen van verhalen;
  • Beelden roepen associaties op en prikkelen de fantasie.

Wanneer kiezen voor getekend beeld?
In veel gevallen zijn foto’s een goede keuze. Denk aan de foto’s van mensen in nood of slachtoffers van een aanslag. Maar er zijn ook situaties waarin foto’s niet toereikend zijn of niet beschikbaar:

-De ideale foto is niet beschikbaar en ook niet eenvoudig te maken;

-Met een foto zou de privacy van mensen worden geschonden;

-Je wilt meer laten zien, dan er op een foto mogelijk is (beeldverhaal);

-Je wilt minder laten zien dan er op een foto mogelijk is (vereenvoudiging van de werkelijkheid);

-Met een incompleet beeld wordt de kijker aan het werk gezet;

-Het ontstaansproces van de verbeelding maakt deel uit van de oplossing (graphic recording).

Humor
Mensen zijn huiverig voor verandering. De weerstand die daarbij hoort nemen wij serieus. Met humor kunnen we beter relativeren en een proces draaglijker maken. We proberen de humor en grapjes, vaak afkomstig van de deelnemers zelf, te vangen en te gebruiken.

Leren
Leerprocessen en veranderprocessen hebben veel overeenkomsten. Door het opdoen van kennis en ervaringen kunnen we beter omgaan met de veranderingen die op ons afkomen. Het leren heeft natuurlijk ook baat bij (getekend) beeld om complexe informatie beter te kunnen verhapstukken.

Scroll naar boven