Ik teken voor . . . wie?

Organisaties en bedrijven

De wereld is continue in beweging. Het vraagt van ons, meer dan ooit, dat we daar adequaat op reageren. Bedrijven en organisaties zijn zodoende steeds meer bezig met het ‘waarom’ om van daaruit diensten en producten te leveren.
Het zoeken naar deze ‘driver’ vergt visie die vervolgens ook door de hele organisatie geleefd moet worden. Bij strategiebesprekingen en brainstormsessies in klein committee, kunnen tekeningen duidelijkheid scheppen. De tekeningen verankeren discussiepunten en helpen resultaten (intern) te communiceren. Tijdens conferenties of activiteiten die organisatie-breed worden gevolgd vormen de tekeningen een beeldverslag van de belangrijkste punten. Zeer geschikt om te gebruiken in sociale media.

Onderwijs en training

Beeld ondersteunt kennisoverdracht. In opdracht maak ik illustraties, cartoons of kleine stripjes op maat. Ook kan ik live tijdens een training meetekenen. Het is inspirerend om kennis op verschillende manier aangereikt te krijgen of als abstracte processen vertaald worden naar een synoniem dat makkelijker te onthouden of begrijpen is.

Communities en participatieprocessen

Hoe krijg je een groep mensen op een lijn?
Het inzichtelijk maken van informatie en het betrokkenhouden van iedereen helpt. Tijdens een bijeenkomst kan zo een beeld ontstaan, live getekend met de input die op tafel komt. Er kan meteen op gereageerd worden en het beeld kan zo groeien. Een tekening – live gemaakt of niet – is bovendien beter te volgen en minder bedreigend dan een ‘officiële’ (ontwerp)bouwtekening.

Opdrachtgevers voor live tekensessies:

Provincie Noord-Holland Omgevingsvisie
Gemeente Zaanstad
Gemeente Amsterdam
Senat fur Umwelt, Verkehr und Klimat (Berlin)
EU/DevCO (Brussel)
Ecorys (Brussel)
Woon Zorg Corporatie IJsselheem
Wormer Wonen
Academie voor Verpleegkunde
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Vlinderstichting
Ambacht in Beeld Filmfestival
Gemeente Velsen
Gemeente Terneuzen
Kavelruilbureau Zeeland
Projectbureau PrimairOnderwijs Zuid-Oost
Arkin (Amsterdam)
De Groene Golf (Amsterdam)
WoonZorg Nederland
De Amandelbloesem, Wormerveer
Politie Nederland
Werkbedrijf Zaanstad Purmerend
Utrechts werkbedrijf
Vitens
INBO
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
De Gelderhorst, Ede
Divosa, Utrecht